stervensbegeleiding en rouwverwerking

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om via een of meerdere voet- en beenmassages ondersteuning te bieden aan mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Hierdoor kan rust en acceptatie ontstaan. De technieken zijn ook geschikt voor behandeling van familieleden en mantelzorgers.

Niet alleen bij overlijden, maar ook bij alle andere vormen van verlies – zoals bijvoorbeeld een (echt)scheiding, ziekte, ontslag, miskraam, of een onvervulde kinderwens – kunnen deze massagetechnieken behulpzaam zijn bij de verwerking ervan, ook als het om gebeurtenissen gaat die al langer geleden hebben plaatsgevonden.