Reflexzonetherapie en zwangerschap

zwangerschapReflexzonetherapie is inzetbaar bij vele klachten – ook bij vruchtbaarheidsproblematiek – maar kan met name tijdens en rondom de periode van zwangerschap waardevolle ondersteuning bieden. Om de ontwikkeling van de baby niet te schaden is het gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap uiteraard niet aan te raden. Reflexzonetherapie is dan een veilige en natuurlijke behandelwijze voor klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, zuurbranden, jeuk, spataderen, aambeien, vocht in enkels en voeten, rug-, heup-, lies- en bekkenklachten, beginnende hoge bloeddruk, obstipatie,                                       beginnende blaasontsteking, verkoudheidsklachten, obstipatie,                                                     postnatale depressie, enz.

“Beter in balans met zwangerschapsreflexologie”

Daarnaast kan reflexzonetherapie ontspanning en verlichting geven, zowel voor, tijdens, als na de bevalling: het kan de bevalling op gang helpen brengen, of bij weeënzwakte de weeën versterken; het kan de wondgenezing bevorderen na inknippen of inscheuren; het kan stimulerend werken bij het niet goed op gang komen van de borstvoeding; en het kan na de bevalling de hormonen weer in balans brengen.
In het verdrietige geval van een miskraam of het overlijden van de foetus kan reflexzonetherapie een alternatief zijn voor een ziekenhuisbehandeling.

zwangerschap © Susanne Enzer

© Susanne Enzer

Het eerste consult

Wanneer u de eerste keer komt bedraagt de duur van het consult ongeveer 1½ uur; de vervolgbehandelingen duren 1 uur. Tijdens het eerste consult wordt (indien nodig) aandacht besteed aan uw voedingspatroon, wat uiteraard heel belangrijk is voor u en uw baby. Hoeveel behandelingen u nodig hebt is van tevoren moeilijk te bepalen, maar over het algemeen is na vier behandelingen te beoordelen of en in hoeverre de therapie resultaat oplevert.

Bij de behandeling van zwangeren wordt gewerkt volgens behandelprotocollen die in samenwerking met verloskundigen tot stand zijn gekomen. Reflexzonetherapeuten die lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) hebben tijdens hun opleiding of in bijscholingen geleerd met deze behandelprotocollen te werken. Voor verdere specialisatie heb ik in 2005 en 2006 een vierdaagse opleiding gevolgd bij Susanne Enzer, een Engelse verloskundige die ruim vijfendertig jaar ervaring heeft met reflexologie bij zwangeren (zie www.maternity-reflexology.com).