Achtergrondinformatie

REFLEXZONETHERAPIE VÓÓR, TIJDENS EN NA DE ZWANGERSCHAP

Reflexzonetherapie is een natuurlijke geneeswijze die uitgaat van het principe dat op o.a. de voeten en handen reflexzones liggen die corresponderen met alle weefsels en organen van het lichaam. Door deze zones met een speciale techniek te bewerken wordt de doorbloeding van het lichaam bevorderd. Hierdoor kunnen zuurstof en voeding de weefsels beter bereiken en worden afvalstoffen afgevoerd. Zo bevordert reflexzonetherapie de balans tussen lichaam en geest, en wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. Tijdens de zwangerschap vinden er veel veranderingen plaats in het lichaam van de vrouw. Het lichaam moet in deze periode ook extra hard werken, zowel fysiek als emotioneel. Na de bevalling moet het lichaam zich weer herstellen en in een natuurlijk evenwicht komen. Reflexzonetherapie vormt een veilige en aanbevolen ondersteuning voor zowel de (aanstaande) moeder als het pasgeboren kind. Het bevordert namelijk de doorbloeding in het bekkengebied – dus ook in de placenta – en dit komt de hele zwangerschap ten goede.

verlichten van zwangerschapsklachten
Tijdens de zwangerschap moet medicatie zoveel mogelijk vermeden worden, terwijl vrouwen  juist dan vaker te maken krijgen met lichamelijke klachten. Vaak voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld blaasontsteking, zuurbranden en misselijkheid, vermoeidheid, beginnende hoge bloeddruk, slaapproblemen, obstipatie, verkoudheidsklachten, spataderen en aambeien, rug- en bekken- klachten, vocht vasthouden, enz. Indien men niet te lang wacht met de behandeling van deze klachten zijn meestal goede resultaten te verkrijgen.

harmoniseren
Meteen vanaf het begin van de zwangerschap vinden er enorm veel veranderingen plaats in de hormoonhuishouding. Zo produceert de bevruchte eicel een nieuw hormoon – het HCG – dat tijdens de eerste maanden van de zwangerschap met name verantwoordelijk is voor het ontstaan van misselijkheid. Reflexzonetherapie kan ook hier verlichting brengen.

ontspanning geven
Werk, huishouden en het sociale leven gaan tijdens de zwangerschap gewoon door. Daarnaast doet de aanstaande moeder veel nieuwe indrukken op, en kan zij overweldigd worden door gevoelens en emoties. Momenten van rust en aandacht zijn belangrijk in de voorbereiding op de komst van de baby, en reflexzonetherapie kan hierbij ondersteunend werken.

bewustwording versterken
Zwanger zijn en een baby ter wereld brengen luidt een nieuwe fase in in het leven van een vrouw.Tijdens de behandelingen ontstaat intensief contact tussen moeder en kind, wat een positief effect heeft op de hechting tussen beiden.

baby keren bij stuit- of dwarsligging                                                                                                               Tussen de 34e en 36e week kan reflexzonetherapie ingezet worden bij het keren van een baby in stuitligging.

voorbereiding op de bevalling
Reflexzonetherapie vormt een goede voorbereiding op de bevalling. Ervaring leert dat bevallingen vaak beter en sneller verlopen, en er minder medische ingrepen nodig zijn na een aantal behandelingen tijdens de zwangerschap.

weeënactiviteit stimuleren
Reflexzonebehandelingen ter bevordering van de weeënactiviteit na het bereiken van de uitgerekende datum of na het  breken van de vliezen, zijn zeer effectief gebleken.

herstel na bevalling bevorderen
Na de bevalling helpen de behandelingen om weer op kracht te komen en de eigen balans sneller terug te vinden.

klachten bij jonge baby’s verminderen
Reflexzonetherapie kanondersteunendzijn bij veel voorkomende problemen bij baby’s: veel huilen, darmkrampjes, doorkomen van tandjes, slaapproblemen, snotneusjes, verkoudheden, en allergieën.

behandeling_voet