Lid VNRT en RBCZ

Sinds 2002 ben ik lid van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). De VNRT werd in 1983 opgericht, en heeft als doelstelling het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden en hun cliƫnten. Om de kwaliteit van het beroep reflexzonetherapeut te bewaken heeft de vereniging een opleidings- en beroepsprofiel samengesteld waaraan zowel de opleidingen als de leden moeten voldoen. De VNRT voert een licentiebeleid; dit houdt in dat de leden verplicht zijn jaarlijks bijscholingen te volgen. Voor meer informatie over de VNRT verwijs ik u naar de website: www.vnrt.nl

De VNRT is ondergebracht bij de stichting RBCZ (HBO-Register Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg); een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. De stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) verzorgt het tuchtrecht; dit geldt voor alle therapeuten die in het RBCZ-register zijn opgenomen. Zie voor meer informatie www.rbcz.nu

RBCZ-logo_CMYK_payoff