Disclaimer

Bezoek eerst uw (huis)arts!

Als reflexzonetherapeut en orthomoleculair therapeut kan en mag ik geen medische diagnose stellen. Daarom is het belangrijk dat u uw lichamelijke klachten altijd eerst met uw (huis)arts bespreekt.

Website

Deze website is met zorg samengesteld. Desondanks kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen, en aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor schade die werd geleden op grond van de op deze website aangeboden informatie.

Klachtenregeling en tuchtrecht

Als u klachten heeft over de behandeling of over mijn bejegening, stel ik het zeer op prijs dat u dit met mij bespreekbaar maakt. Mochten wij er samen niet uit komen, dan kunt u uw onvrede of klacht kenbaar maken aan de VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzonetherapeuten). De VNRT neemt vervolgens contact op met een onafhankelijke (en voor u gratis) klachtenfunctionaris van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) die u zal ondersteunen bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van oplossingen. Op deze pagina vindt u meer informatie.

De VNRT is ondergebracht bij de stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg); een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Zie ook www.rbcz.nu

De stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) verzorgt het tuchtrecht; dit geldt voor alle therapeuten die in het RBCZ-register zijn opgenomen. Zie ook www.tcz.nu