ALGEMENE INFORMATIE m.b.t. de BEHANDELING

Algemeen
In Nederland staat het iedereen vrij om naast de zogenoemde eerstelijnszorg (artsen en medisch specialisten) te kiezen voor complementaire (aanvullende) zorg. De therapeut gaat ervan uit dat u zich voor het stellen van een diagnose – mocht dit nodig zijn – allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.

Complementaire zorg
Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de afgenomen anamnese. De aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.                                          Naar aanleiding van het reflexologisch onderzoek zal de therapeut met u bespreken hoe de behandeling vorm gaat krijgen (behandelplan). Na uw toestemming zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.
Het volgen van een therapie biedt geen garantie voor een proces van herstel of genezing.

Gebruik van medicijnen/supplementen
De door uw behandelend arts voorgeschreven medicatie en/of andere behandelingen blijft u gewoon gebruiken en/of volgen gedurende de periode van de reflexzonebehandelingen.
Wijziging met betrekking tot inname of dosering van uw reguliere medicatie mag alleen door uw arts worden bepaald. Met betrekking tot door de therapeut geadviseerde supplementen (producten op natuurlijke basis) bepaalt u zelf of u dit advies opvolgt.

Beroepsvereniging
Reflexzonetherapeuten die zijn aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) hebben een opleiding gevolgd op HBO-niveau voor wat betreft medische basiskennis en vakkennis.
De reflexzonetherapeut is gebonden aan regels die door de wetgever zijn vastgelegd in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO); regels die door de VNRT in haar reglementen zijn vastgelegd, en de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
De therapeut en de cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Duur van de behandeling
Bij de behandeling van acute klachten of aandoeningen wordt een therapie-periode van minstens vier tot zes behandelingen in acht genomen. Bij chronische klachten of aandoeningen wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen. Indien er tijdens genoemde perioden geen duidelijke verbetering optreedt, zal de therapie – in overleg met u – worden gestopt.
De reflexzonetherapeut zal informatie geven over lichamelijke en of geestelijke reacties die voor, tijdens of na de behandeling kunnen optreden.

Door het maken van een (vervolg)afspraak voor een reflexzonebehandeling gaat de therapeut ervan uit dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met al het hierboven genoemde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *