ALGEMENE INFORMATIE m.b.t. de BEHANDELING

Algemeen
In Nederland staat het iedereen vrij om naast de zogenoemde eerstelijnszorg (artsen en medisch specialisten) te kiezen voor complementaire (aanvullende) zorg. De therapeut gaat ervan uit dat u zich voor het stellen van een diagnose – mocht dit nodig zijn – allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.

Complementaire zorg
Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de afgenomen anamnese. De aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.                                          Naar aanleiding van het reflexologisch onderzoek zal de therapeut met u bespreken hoe de behandeling vorm gaat krijgen (behandelplan). Na uw toestemming zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.
Het volgen van een therapie biedt geen garantie voor een proces van herstel of genezing.

Gebruik van medicijnen/supplementen
De door uw behandelend arts voorgeschreven medicatie en/of andere behandelingen blijft u gewoon gebruiken en/of volgen gedurende de periode van de reflexzonebehandelingen.
Wijziging met betrekking tot inname of dosering van uw reguliere medicatie mag alleen door uw arts worden bepaald. Met betrekking tot door de therapeut geadviseerde supplementen (producten op natuurlijke basis) bepaalt u zelf of u dit advies opvolgt.

Beroepsvereniging
Reflexzonetherapeuten die zijn aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) hebben een opleiding gevolgd op HBO-niveau voor wat betreft medische basiskennis en vakkennis.
De reflexzonetherapeut is gebonden aan regels die door de wetgever zijn vastgelegd in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO); regels die door de VNRT in haar reglementen zijn vastgelegd, en de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
De therapeut en de cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Duur van de behandeling
Bij de behandeling van acute klachten of aandoeningen wordt een therapie-periode van minstens vier tot zes behandelingen in acht genomen. Bij chronische klachten of aandoeningen wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen. Indien er tijdens genoemde perioden geen duidelijke verbetering optreedt, zal de therapie – in overleg met u – worden gestopt.
De reflexzonetherapeut zal informatie geven over lichamelijke en of geestelijke reacties die voor, tijdens of na de behandeling kunnen optreden.

Door het maken van een (vervolg)afspraak voor een reflexzonebehandeling gaat de therapeut ervan uit dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met al het hierboven genoemde.

stervensbegeleiding en rouwverwerking

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om via een of meerdere voet- en beenmassages ondersteuning te bieden aan mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Hierdoor kan rust en acceptatie ontstaan. De technieken zijn ook geschikt voor behandeling van familieleden en mantelzorgers.

Niet alleen bij overlijden, maar ook bij alle andere vormen van verlies – zoals bijvoorbeeld een (echt)scheiding, ziekte, ontslag, miskraam, of een onvervulde kinderwens – kunnen deze massagetechnieken behulpzaam zijn bij de verwerking ervan, ook als het om gebeurtenissen gaat die al langer geleden hebben plaatsgevonden.

Reflexzonetherapie bij baby’s en kinderen

De meeste kinderen vinden het heerlijk als hun voetjes worden gemasseerd; ze worden er rustig en ontspannen van, of vallen zelfs in slaap. Tijdens een consult kan ik u leren wanneer en hoe u dit het beste kunt doen, en hoe u kwaaltjes als buikkrampjes, doorkomen van tandjes, verkoudheid, oorpijn, etc. zelf kunt behandelen.

Over de zool van je voet, en meer…

Onder onze voeten bevinden zich talloze zenuwuiteinden: 1300 per inch (1 inch = 6,5 cm2). Dat is meer dan gevonden wordt op enige andere plek in onze lichaamshuid. Ook in de poten van dieren vinden we ontelbare zenuwuiteinden.

Waarom is dit? Omdat we via onze voeten contact maken met de aarde: de fysieke wereld om ons heen. De voet vormt de schakel tussen de persoon en de aarde.

De aarde is bedekt met een electromagnetisch veld, dat ervoor zorgt dat wij  een gevoelsreactie krijgen in onze voeten (probeer maar eens een paar minuten op blote voeten in de tuin of op het strand te lopen). Elk levend wezen, de mens inbegrepen, neemt via voeten, poten of wortels levensenergie op en raakt op dezelfde manier negatieve energie kwijt: we aarden. Door schoenen te dragen met leren zolen blijven we het beste in contact met het electromagnetisch veld van de aarde.

(vrij naar dr. William A. Rossi, Amerikaanse podoloog)

 

WELKOM

Oliva van Oorschot-Hamers

Oliva van Oorschot-Hamers

In de natuurgeneeskunde, en met name in de bloesemremedie-therapie, worden de  kwaliteiten van de olijf als volgt omschreven: herstel, herwonnen kracht, vitaliteit.

Olijf of Olive wordt gegeven als iemand totaal uitgeput is, bij innerlijke leegte, bij geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, na een ziekte of bevalling.

Het is dat ik ’toevallig’ deze naam heb gekregen (en misschien helpt de betekenis ervan ook wel een beetje mee) maar ik wil met mijn toewijding, kennis en kunde – in samenwerking met u als cliënt –bijdragen aan uw herstel, herwonnen kracht en vitaliteit! Disclaimer

“Met mijn toewijding, kennis en kunde wil ik – in samenwerking met u als cliënt – graag bijdragen aan uw herstel, herwonnen kracht en vitaliteit!”

Lees verder