stervensbegeleiding en rouwverwerking

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om via een of meerdere voet- en beenmassages ondersteuning te bieden aan mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Hierdoor kan rust en acceptatie ontstaan. De technieken zijn ook geschikt voor behandeling van familieleden en mantelzorgers.

Niet alleen bij overlijden, maar ook bij alle andere vormen van verlies – zoals bijvoorbeeld een (echt)scheiding, ziekte, ontslag, miskraam, of een onvervulde kinderwens – kunnen deze massagetechnieken behulpzaam zijn bij de verwerking ervan, ook als het om gebeurtenissen gaat die al langer geleden hebben plaatsgevonden.

WELKOM

Oliva van Oorschot-Hamers

Oliva van Oorschot-Hamers

In de natuurgeneeskunde, en met name in de bloesemremedie-therapie, worden de  kwaliteiten van de olijf als volgt omschreven: herstel, herwonnen kracht, vitaliteit.

Olijf of Olive wordt gegeven als iemand totaal uitgeput is, bij innerlijke leegte, bij geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, na een ziekte of bevalling.

Het is dat ik ’toevallig’ deze naam heb gekregen (en misschien helpt de betekenis ervan ook wel een beetje mee) maar ik wil met mijn toewijding, kennis en kunde – in samenwerking met u als cliënt –bijdragen aan uw herstel, herwonnen kracht en vitaliteit! Disclaimer

“Met mijn toewijding, kennis en kunde wil ik – in samenwerking met u als cliënt – graag bijdragen aan uw herstel, herwonnen kracht en vitaliteit!”

Lees verder